Minihernička Permoníček

Každou středu a pátek od 9:00 do 12:00 se na vás a na vaše děti těšíme v RIC Zastávka v miniherničce Permoníček.